Το ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ FILM AMARGI & ο Αλέξανδρος Φασόης
σας προσκαλούν στην προβολή του οπτικοακουστικού έργου:
«Η ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» του Πάρι Τακόπουλου
την Δευτέρα 18 Ιουνίου & Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, ώρα 20:00
στο EXILE ROOM, Αθηνάς 12 - 3ος όροφος,
Μοναστηράκι (έναντι ΜΕΤΡΟ).


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
και μία παράπλευρος εγκαρσία διαδρομή του Τζαίημς Τζόυς
εις απομιμητικόν πλάγιον ήχον του Πάρι Τακόπουλου

Η Κενή Διαθήκη και στους δύο, προς το παρόν, τόμους της, έχει πολλά καινά κοινά με τα δύο μεγάλα έπη του Τζαίημς Τζόυς, τον «Γιουλίσσες» και το «Φίννεγκανς Γουαίηκ», όχι μόνον λόγω συγγενούς εξ αγχιστείας ύφους, αλλά και παραλλήλου αγχώδους περιεχομένου. Γι’ αυτό και έχει χαρακτηρισθεί ως η πιο πρωτότυπη ελεύθερη δουλειά στην «μετανεώτερη» («sic») ελληνική λογοτεχνία, και έχει, ως εκ τούτου, τόσον επιμελώς λησμονηθεί, ή αγνοηθεί, από την κρατούσα προκρούστεια, πρό, ή «μετα-παλαιότερη» α-κριτική του κοινότυπού μας κοινότοπου.

Παρόμοιοι στόχοι και κοινά βέλη του Τζαίημς Τζόυς και του Πάρι Τακόπουλου, πλην της μεταποιήσεως, μετά πολλής ποιήσεως, των λέξεων και του Λόγου των «βαβελικών» και ενίοτε «βεβηλικών» τους κειμένων και παρακειμένων, είναι η παγκοσμιο-ποίησις των θεματο- θυμάτων τους, μία ποίησις διερχόμενη όμως πάντα μέσα από το οινοπνευματώδες «ρεύμα» της ιδικής τους καθόλου «Άγονης Χώρας». Και της «αμπωτοπαλιρρέουσας» χιουμορώδους ίδιο-συν-κρασίας τους.

Και οι δύο βλέπουν και ακροάζονται με συμπάθος τον homo sapiens, τον homo faber, τον homo unoeconomicus και comicotragicus, καθώς και τα προαιώνια γορδιοδέσμια προβλήματά του, με ελευθεριότητα και μέθην, μετατρέποντες την κωμοτραγωδία του, μέσα από το φίλτρο του δικού τους χυμώδους «πνεύματος», σε ευπρόσδεκτη «γελαστική» κωμωδία.
Κι όλα αυτά, με μιάν εκρηκτική, νέα κλωνοποιημένη, ηφαιστιώδη γλώσσα, σημαίνουσα διπλά, τριπλά ή απείρως περισσότερα από την μονοσήμαντη, γιομάτη «καθημερινότητα», (με την αρχική σωστή σημασία της λέξεως) αναπεπαλαιωμένη, και τόσον ημαρτημένη καθομιλουμένη μας.


Ένα οπτικοακουστικό περιβάλλον του Αλέξανδρου Φασόη:

Μία προγραμματική ιδέα υλοποιείται, όπως ακριβώς είχε προαναγγελθεί, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης ανάγνωσης του έργου του Πάρι Τακόπουλου, Η ΚΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: η αντιστοίχιση ενός σύμμεικτου οπτικοακουστικού έργου πολυμέσων. Με τα χαρακτηριστικά της φιλμικής και ηχητικής εγκατάστασης, μιας εικαστικής και θεματικής σύνθεσης, επιχειρείται η συναρμογή ενός πολυδιάστατου υλικού και μιας αλυσιδωτής επαλληλίας λόγου, εικόνας και μουσικής. Μια φιλμική όπερα με στόχο τη μεταγραφή των πρωτογενών στοιχείων του κειμένου και τη συμμετοχική τους ανάδειξη σε εννοιολογικούς πυρήνες μικρών και επιμέρους δημιουργικών περιβαλλόντων. Πρωτότυπο υλικό κινηματογράφησης, αρχειακές και ιστορικές στιγμές ντοκουμέντων, μουσικές συνθέσεις και φυσικοί ήχοι, επαναληπτικές κινήσεις, αφηγηματικοί διάλογοι και μονόλογοι προσώπων, αποσπασματικές σιωπές, εκφράσεις, τοπία, φωνές και θόρυβοι συντελούν στην αναδιαμόρφωση της φασματικής πολυμορφίας του συγγραφικού εγχειρήματος. Σημασία έχει η εμφάνιση ενός, παράλληλου του κειμένου, οπτικοακουστικού λόγου, με τρόπο ώστε να διατηρείται η παραβατικότητα, η εκφραστική δυναμική και οι πολύτιμες συνιστώσες του παραδειγματικού αφηγηματικού πεδίου της Κενής Διαθήκης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Φασόης, σκηνοθέτης - alexfassois@gmail.com

Ημερ. δημοσίευσης: 11-06-2018

Κατηγορία(ες):

Tags: Πάρις Τακόπουλος