Λόγω της συνέχισης της απεργίας από την Π.Ν.Ο και την Τρίτη 4/9 , παρακαλούνται οι Δημότες του Νησιού μας όπως περιορίσουν στο ελάχιστο την ρίψη οικιακών απορριμμάτων στους κάδους αποκομιδής .

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ημερ. δημοσίευσης: 03-09-2018

Κατηγορία(ες):

Tags: δήμος Αίγινας