ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα 7-11-2018


ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο


Κύριε Υπουργέ

Σχετικά με την απόφασή σας  «για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) στην Αίγινα - έπειτα και από σχετικό έλεγχο αρμόδιας πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής που  εισηγήθηκε  και την αναστολή της λειτουργίας- λόγω της πραγματικής,  αδυναμίας του ΕΚΠΑΖ στα παρακάτω:

  • Να παρέχει έργο περίθαλψης.

  • Να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις.

  • Να φροντίζει για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των ειδών που φιλοξενούνται.

  • Να παρέχει υδροδότηση και ηλεκτρικό ρεύμα στις εγκαταστάσεις.


Σαν οργάνωση του νησιού της Αίγινας, όπου βρίσκεται και το ΕΚΠΑΖ, θέλουμε να   σημειώσουμε:

Χωρίς να  παραγνωρίζουμε τα   πραγματικά προβλήματα του ΕΚΠΑΖ  που σωστά αναφέρονται παραπάνω, δεν θεωρούμε λύση  την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του  γιατί αυτή πιθανά θα οδηγήσει και στο οριστικό του κλείσιμο. Το "ΕΚΠΑΖ" είναι το πρώτο και μεγαλύτερο Κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και από τα λίγα Κέντρα παγκοσμίως που περιθάλπει όλα τα είδη άγριας πανίδας. Το 1990 συστάθηκε υπό τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με έδρα των δραστηριοτήτων του την Αίγινα. Έχει προσφέρει ουσιαστικό έργο με την περίθαλψη 170.000 άγριων ζώων και είναι σημείο αναφοράς για το νησί μας με  πανελλαδική  εμβέλεια και λειτουργεί μέσα από ένα ευρύ δίκτυο Εθελοντών, Σταθμών Πρώτων Βοηθειών, συνεργαζόμενων Κτηνιάτρων, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Φιλοζωικών Σωματείων.

Είναι  όμως απαραίτητη  προϋπόθεση για να συνεχιστεί η λειτουργία του, να  «αλλάξουν άρδην» οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων με:

  • Επισκευή των  υπό κατάρρευση κτιριακών  υποδομών (αρμοδιότητας Περιφέρειας)

  • Επαναφορά της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και  επισκευή των  σωληνώσεων  ύδρευσης.

  • Ρύθμιση  των χρεών  προς το ΕΦΚΑ  (πρώην ΙΚΑ)

  • Εξασφάλιση  μόνιμης χρηματοδότησης του Κέντρου Περίθαλψης από το κράτος.


Τέλος θεωρούμε ως απαραίτητη συνθήκη για τη βιωσιμότητα του κέντρου, τη συμμετοχή και της Περιφέρειας και του Δήμου Αίγινας στη λειτουργία του- για να υπάρξει και η ανάλογη βοήθεια και η εποπτεία ελέγχου-ενώ σημαντικό ρόλο θα έχει   η ΜΚΟ εταιρεία  «ΕΚΠΑΖ» σε θέματα αρμοδιότητάς της ,που αφορούν  την  περίθαλψη των ζώων και την επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ζητάμε άμεση συνάντηση για να βρούμε από κοινού, αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις  για την επαναλειτουργία του κέντρου.

Η Οργάνωση Μελών Σύριζα Αίγινας

Ημερ. δημοσίευσης: 08-11-2018

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: ΣΥΡΙΖΑ Αίγινας, ΕΚΠΑΖ