-

Ενημέρωση πολιτών για την καύση κλαδιών από 1/11/'17- 30/4/'18

Συγκεντρώνουμε τα κλαδιά σε κεντρικό σημείο του κτήματος μας ώστε να μην κινδυνεύσει γειτονική περιουσία....

Ενημέρωση πολιτών για την καύση κλαδιών από 1/11/'17- 30/4/'18