-

Με κρουστά ξεκίνησε σήμερα το Tsak Bam Festival

Με το εργαστήριο “Εισαγωγή σε Αφρικανικά κρουστά”με τον Dr. Krischan Marcks,...

Με κρουστά ξεκίνησε σήμερα το Tsak Bam Festival
-

Παρουσίαση του προγράμματος του Tsak Bam Festival 2018

Το τελικό πρόγραμμα του Tsak Bam Festival, παρουσίασαν ...

Παρουσίαση του προγράμματος του Tsak Bam Festival 2018
-

Το πρόγραμμα του Tsak Bam Festival στην Καβουρόπετρα

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Πρόγραμμα Εργαστηρίων...

Το πρόγραμμα του Tsak Bam Festival στην Καβουρόπετρα