-

Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη από τον Δήμο Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. Πρωτ. 10789/15.07.2016 ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί την πρόσληψη ...

Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη από τον Δήμο Αίγινας
-

Πρόσληψη Ναυαγοσώστη από τον Δήμο Αίγινας

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ...

Πρόσληψη Ναυαγοσώστη από τον Δήμο Αίγινας
-

Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη από τον Δήμο Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. Πρωτ. 10472/03.07.2014 Ανακοίνωση του, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός (1) ναυαγοσώστη...

Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη από τον Δήμο Αίγινας