ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Καβάφης: Che fece …. il gran rifiuto

Written by aeginalight

Ὁ ἀρνηθεὶς δὲν μετανοιώνει.
Ἄν ρωτιοῦνταν πάλι,
ὄχι θὰ ξαναέλεγε.

Che fece …. il gran rifiuto

Σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ἔρχεται μιὰ μέρα
ποῦ πρέπει τὸ μεγάλο Ναὶ
ἢ τὸ μεγάλο τὸ Ὄχι νὰ ποῦνε.

Φανερώνεται ἀμέσως ὅποιος τὤχει
ἕτοιμο μέσα του τὸ Ναί,
καὶ λέγοντάς το πέρα πηγαίνει
στὴν τιμὴ καὶ στὴν πεποίθησί του.

Ὁ ἀρνηθεὶς δὲν μετανοιώνει.
Ἄν ρωτιοῦνταν πάλι,
ὄχι θὰ ξαναέλεγε.
Κι’ ὅμως τὸν καταβάλλει
ἐκεῖνο τ’ ὄχι — τὸ σωστὸ — εἰς ὅλην τὴν ζωή του.

 Κωνσταντίνος Καβάφης

(από τα Ποιήματα 1897-1933, εκδόσεις Ίκαρος 1984)

φωτο: Νέλλη Πετροπούλου

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.