ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γενική Συνέλευση & αρχαιρεσίες Συλλόγου Γυναικών Αίγινας

Written by aeginalight

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ
Βασιλέως Γεωργίου 5
180 10 Αίγινα
e-mail: ginaikesaeginas@hotmail.com

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Γυναικών Αίγινας», βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του, ανακοινώνει και καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αρ. 5, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 κι ώρα 18:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1] Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2] Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2018 – 2022

3] Έγκριση οικονομικού απολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2018 – 2022, ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγής αυτής καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

4] Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 2022 – 2024.

Σημειώνεται πως:

α) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο τα  έως και 31 Μαΐου 2022 εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη, μπορούν δε να το κάνουν έως και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στα γραφεία του συλλόγου, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας στο τηλέφωνο 6932 661907 [Φλώρα Αλυφαντή].

β) Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα έως και 31 Μαΐου 2022 μέλη.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 κι ώρα 18:00, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος                                                                                   Η γενική γραμματέας

Φλώρα Ι. Αλυφαντή                                                                      Μαίρη Σ. Κουκούλη

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.