ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

Ο Αγής Μαρμαρινός για επανακαθορισμό των τελών ύδρευσης έτους 2022

αγωγός Αίγινας
Written by aeginalight

Την Δευτέρα 5/9 στην πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου το 2ο θέμα αναφέρεται στον επανακαθορισμό των τελών ύδρευσης έτους 2022 και σύμφωνα με. την υπ’ αριθμ. 160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το νέο τιμολόγιο έχει ισχύ απ΄1/9 έως 31/12/2022.

Το τιμολόγιο αυτό εάν είχε αναδρομική ισχύ ο Δήμος θα είχε μείωση εσόδων στο τέλος ύδρευσης. Ο Δήμος μας ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΊΤΑΙ με νερό ΕΥΔΑΠ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από τα μέσα του Φλεβάρη.
Η ισχύς του νέου τιμολογίου (1/9 έως 31/12) αποτελεί κατάφωρη αδικία για τους καταναλωτές. Επειδή υπάρχει η δυνατότητα και για να μετριαστεί η αδικία, θα πρέπει οι καταναλώσεις του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου που είναι και οι μεγαλύτερες, να τιμολογηθούν με το νέο τιμολόγιο.
Αν δεν ισχύσει αναδρομικά από 1/7 το νέο τιμολόγιο, εκτός από τους οικιακούς καταναλωτές, θα υποστούν μεγάλη αδικία και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες καταναλώσεις.

Ελπίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Διοίκηση του Δήμου να αποδεχτεί την ισχύ του νέου τιμολογίου αναδρομικά από 1/7/2022.

Παναγιώτης Μαρμαρινός

Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.