ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

18 Απριλίου 1932 : Η Ελλάδα κηρύσσει «χρεοστάσιο»

Written by aeginalight

Σαν σήμερα, 18 Απριλίου του 1932 ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε κηρύξει χρεοστάσιο για την Ελλάδα.

Σαν σήμερα, 18 Απριλίου του 1932 ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε κηρύξει χρεοστάσιο για την Ελλάδα. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που είχε αρχίσει να διαφαίνεται μετά το μεγάλο Κραχ του 1929, είχε πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οι μετοχές στο χρηματιστήριο έχασαν την αξία τους και η κρίση εξαπλωνόταν με αποτέλεσμα να επηρεάσει και την Ελλάδα.

Αν και ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος είχε βγει στην εξουσία το 1928 διαβεβαίωνε τον ελληνικό λαό ότι δεν θα υπάρξει οικονομικό πρόβλημα, οι συνέπειες της κρίσης φάνηκαν και στην Ελλάδα.  Στις 27 Σεπτεμβρίου 1931 είχε χαρακτηριστικά δηλώσει: «Δίδω προς τον ελληνικόν λαόν την προσωπικήν διαβεβαίωσιν ότι έχω απόλυτον την πεποίθησιν ότι ημπορούμεν να διατηρήσωμεν την ακεραιότητα του εθνικού μας νομίσματος και να αποφύγωμεν επομένως τας συμφοράς που θα επηκολούθουν την ανατροπήν της σταθεροποιήσεως».

Την επόμενη ακριβώς ημέρα βγήκε νόμος  «Περί προστασίας του εθνικού νομίσματος» και λίγες ημέρες αργότερα  βγήκε νέος νόμος που απαγόρευε την εξαγωγή τόσο χρηματογράφων, τοκομεριδίων, τραπεζογραμματίων όσο και δραχμών, χωρίς άδεια της Τραπέζης της Ελλάδος. Γενικότερα ελήφθησαν σοβαρά μέτρα για τη διατήρηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας.

Στην αγόρευσή του ο υπουργός Οικονομικών Βαρβαρέσος δήλωσε: «Σήμερον ευρίσκομαι ομολογώ εις εξαιρετικά δυσάρεστον θέσιν εισηγούμενος ενώπιον υμών την εγκατάλειψιν…του χρυσού κανόνος, του χρυσού συναλλάγματος. Όπως υπηνίχθη ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως, δεν πρόκειται περί μέτρου το οποίον απορρέει εξ ελευθέρας κρίσεως της κυβερνήσεως…είναι μέτρον επιβληθέν εκ καταστάσεως ανάγκης αναποτρέπτου». Στη συνέχεια κηρύχθηκε προσωρινό χρεοστάσιο και για τους τόκους των εξωτερικών δανείων από την 1η Μαΐου 1932.

πηγή: rodosreport.gr

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.