ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Αίγινας

Written by aeginalight

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 1. 1. Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20-3-2020 Κ.Υ.Α (Β΄944) και τις διαταγές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
  – από την 21η Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59 και έως τις 21η Απριλίου 2020 και ώρα 06:00 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται κατ’ εξαίρεση εντός της ελληνικής Επικράτειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας, που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος,
  β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,
  γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,
  δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών.
  Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού.
  – σε περίπτωση που απαιτηθεί μετακίνηση για τους ανωτέρω λόγους, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την αντίστοιχη βεβαίωση κίνησης που προβλέπεται από την αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22-3-2020 Κ.Υ.Α (Β΄986).
 2. 2. Διευκρινίζεται επίσης ότι δραστηριότητες, όπως λήψη θαλασσίου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής κάθε είδους και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22-3-2020 Κ.Υ.Α (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται.
 3. 3. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Αίγινας στο τηλέφωνο 22970-25734.-

 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Πλωτάρχης Λ.Σ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Αργύριος

 

 

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.