ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ΛΑ.ΣΥ. Αίγινας για την ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω ΜΚΟ

Written by aeginalight

Επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαιότητα η φροντίδα του παιδιού να είναι επιστημονική και στην ευθύνη του κράτους, να προσφέρεται σε όλα τα παιδιά, με όλο το αναγκαίο μόνιμο διεπιστημονικό προσωπικό

Δ.Τ. Της ΛΑ.ΣΥ. Αίγινας σχετικά ίδρυση ΚΔΑΠ
(Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) μέσω ΜΚΟ

Η ύπαρξη δομών σαν τα ΚΔΑΠ συμβάλλουν σημαντικά στην ολόπλευρη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, γι’ αυτό είμαστε φυσικά θετικοί. Αποτελούν στήριγμα για τις λαϊκές οικογένειες και πολλές φορές τη μοναδική διέξοδο εξωσχολικής παιδαγωγικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής, πολιτιστικής, τεχνολογικής και περιβαλλοντολογικής δραστηριότητας των παιδιών μας, δεδομένου ότι στα εν λόγω κέντρα τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, αναπτύσσοντας διάφορες εξωσχολικές δράσεις υπό την εποπτεία παιδαγωγών, και άλλων ειδικών. Ταυτόχρονα μπορούν να δίνουν ανακούφιση στους εργαζόμενους γονείς , που στην πλειοψηφία τους εργάζονται  χωρίς σταθερά ωράρια και σε ένα ανασφαλές αντεργατικό περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες αυτές θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν στο διηνεκές,  μέσω των δήμων σε όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη και το πρόγραμμα θα έπρεπε να ‘’αγκαλιάζει’’ όλους τους δήμους στη χώρα, με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση, πράγμα που δυστυχώς δεν γίνεται. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η χρηματοδότηση της Κεντρικής Διοίκησης προς τους Δήμους είναι διαρκώς μειούμενη, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια ολοένα και μεγαλύτερη εκχώρηση δομών σε ιδιώτες κάτι το οποίο γίνεται και στην Αίγινα. Αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ή ένα τυχαίο περιστατικό , αλλά είναι συνδεδεμένο με την στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών που προωθείται απ’ όλες τις κυβερνήσεις όλων των κρατών – μελών της ΕΕ.

Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο ότι κυβέρνηση και Υπ. Παιδείας, με το ΦΕΚ 2332/2-6-21, προχωράει σε ένα ακόμα χτύπημα του ολοήμερου σχολείου. Δίνεται η δυνατότητα, με τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος (13.15) να λειτουργούν δομές ΚΔΑΠ των Δήμων για την απασχόληση των μαθητών, εντάσσοντας στις δραστηριότητες και τη σχολική μελέτη (κάτι που αφορά ξεκάθαρα το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου).

Πρόκειται για μια εξέλιξη πολύ σοβαρή η οποία έρχεται να προστεθεί στη διαχρονική υποβάθμιση του ολοήμερου σχολείου. Η απόφαση αυτή πατάει πάνω στους σχεδιασμούς για την ολοένα και πιο ενεργητική εμπλοκή της Τοπικής Διοίκησης στην Εκπαίδευση με την εκχώρηση, όχι μόνο μιας σειράς αρμοδιοτήτων διαχείρισης των σχολικών μονάδων, αλλά και αρμοδιότητες σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία των σχολείων! Ακόμα και συμμετοχή τους στα σχολικά προγράμματα κατά 20%! Μπορεί στην παρούσα φάση να μην φαίνεται μία τέτοια κατεύθυνση στην Αίγινα με την ίδρυση του ΚΔΑΠ ωστόσο μας παραξενεύει αρνητικά η ταύτιση της χρονική στιγμής που επιλέχτηκε.  (της Ίδρυσης του ΚΔΑΠ με την έκδοση της ΚΥΑ)

Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ψηφίσαμε «παρών» στην ίδρυση του ΚΔΑΠ καθώς, αν και είμαστε θετικοί  σε τέτοιες ενέργειες, πληροφορηθήκαμε ότι δεν θα λειτουργεί κάτω από την αιγίδα και την επίβλεψη της δημοτικής αρχής, αλλά θα αφεθεί στα χέρια κάθε ΜΚΟ η οποία θέλει να περάσει τις απόψεις της για τη ζωή, την ηθική και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την παιδική ηλικία.

Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα πως η ολόπλευρη, υγιής, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, που η μια πλευρά της είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους με ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και όχι αποσπασματικές, κατακερματισμένες και περιορισμένες υπηρεσίες μέσα από προγράμματα που έχουν ημερομηνία λήξης και με εργαζόμενους στην ανασφάλεια.

Οι δομές αυτές για το παιδί και τις ανάγκες του πρέπει να λειτουργούν με ενιαίο πλαίσιο, υπαγόμενες πανελλαδικά σε μία κοινή διοικητική μορφή π.χ. του Υπουργείου Παιδείας, είτε έστω απευθείας στις Υπηρεσίες Παιδείας των Δήμων.

Εμείς ζητήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει την  προηγούμενη απόφαση του και να οργανώσει ο Δήμος το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στην Αίγινα, προσλαμβάνοντας δικούς του δασκάλους, παιδαγωγούς και κατάλληλο προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας μιας και οι χώροι είναι δεδομένοι, αλλά και οι επιχορηγήσεις  από τις οποίες δεν θα αφαιρείται  το επιχειρηματικό  κέρδος της ΜΚΟ θα είναι αρκετές  για μια καλύτερη παροχή παιδείας στα παιδιά των Αιγινητών.

Επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαιότητα η φροντίδα του παιδιού να είναι επιστημονική και στην ευθύνη του κράτους, να προσφέρεται σε όλα τα παιδιά, με όλο το αναγκαίο μόνιμο διεπιστημονικό προσωπικό και σε κατάλληλα κτίρια που να υπηρετούν την παιδαγωγική λειτουργία.

Η εκχώρηση οποιασδήποτε δημόσιας δομής  σε οποιονδήποτε ιδιώτη μας βρίσκει εντελώς αντίθετους και σε αυτό είμαστε  ανυποχώρητοι.

Πόσο μάλλον όταν αυτές οι δομές αφορούν τα παιδιά μας.

 

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.