ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας

Written by aeginalight

Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.), ανακοινώνει το ενδιαφέρον της για την πρόσληψη ενός ατόμου για τις ανάγκες του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας, με σχέση εργασίας ελεύθερου επαγγελματία και για χρονικό διάστημα από 01/06/2022 και μέχρι την 31/12/2022.

Τυπικά προσόντα:
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων / Φύλαξη – πληροφόρηση Ημερήσιων Φυλάκων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β ΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή σχολή Επαγγελματικής κατάρτισης ή Επαγγελματικής σχολής ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
3. Άριστη ή πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών
4. Επιθυμητή προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας
5. Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη

Αντικείμενο εργασίας:
1. Φύλαξη Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας
2. Υποδοχή και πληροφόρηση κοινού

Ημέρες και ώρες απασχόλησης:
1. Καθημερινά εκτός από Δευτέρα και Τρίτη
2. Τρεις ώρες το πρωί και τρεις ώρες το απόγευμα

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α., Π. Αιγινήτου 4, 2ος όροφος και για χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 έως και Παρασκευή 20 Μαΐου, 9.00΄π.μ. έως 12.00’ μ.μ. ή θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: keda@aeginadimos.gr.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Πτερούδης

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.