ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δήμος Αίγινας: Έλεγχος ποιότητας νερού

Written by aeginalight

Δελτίο Τύπου

Μετά από πρόσφατο έλεγχο ποιότητας νερού που διενήργησε το συμβεβλημένο με το Δήμο Αίγινας χημικό και μικροβιολογικό αδειοδοτημένο διαπιστευμένο εργαστήριο «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε», καθώς και η Τεχνική Εταιρία «Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε» ανάδοχος εταιρία του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού διαπιστώθηκε η άριστη ποιότητα νερού του κεντρικού ταμιευτήρα στο Λεόντι της Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού διενεργούνται τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλο το δίκτυο ύδρευσης του νησιού (Αίγινα, Άγιοι Ασώματοι, Κυψέλη, Σουβάλα, Πέρδικα). Επίσης, οι έλεγχοι για την εξέταση της καταλληλότητας του νερού, συνεχίζονται στο δίκτυο ύδρευσης Αγίας Μαρίνας και Αλώνων ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού, ανταποκρίνεται στις κατά τον νόμο απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ1(δ)ΓΠ ΟΙΚ 67322/2017, «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.